Kabk17 dots lila

Project

Dagblad des Oordeels

Do you always know the right thing to do? Is your opinion always right? Then ‘Dagblad des Oordeels’ is perfect for you. Because in there, your opinion is the news. We make your opinion into a fact. On the platform you can not only send your own opinion into the world but also check the public opinion on many different subjects. From the best way to clean your bathroom to whether North Korea should be bombed, your country knows exactly what to do. Also visit our online platform where you can keep live track of the public opinion, vote on news feeds and more. With ‘Dagblad des Oordeels’ you never have to miss an opinion again.

Thesis

Goed op zijn Best

THIS THESIS WAS WRITTEN IN DUTCH - Hoe kan je je als ontwerper mengen in maatschappelijke problemen zonder ongeloofwaardig, té belerend of té nonchalant over te komen? En op welke manier kan een ontwerper dan wél van grote waarde zijn in maatschappelijke problemen? Met andere woorden; wat is de waarde en wat zijn de grenzen van de rol die ontwerpers aannemen wanneer zij zich als maatschappelijk geëngageerd presenteren in zelf geïnitieerde projecten? Het doel van deze scriptie is om te onderzoeken hoe de maatschappelijk betrokken ontwerper zijn rol nog verder kan aanscherpen en daardoor nog meer van waarde kan zijn. Of zoals de titel al zegt: hoe wordt goed op zijn best?